Coördinator & tester

EZ - 2020/2259

'S-GRAVENHAGE
36,00 uur
26-06-2020
5 maanden
Verlengbaar
€ 71.50
Professional
Yellow Friday
Tijdelijk gesloten
Customer Logo

Yellow Friday is op zoek naar een Coördinator & tester


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding EZ/Dictu is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti.
De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar EZ/Dictu toe één aanbieder zijn

Binnen het RVO-NVWA project vangstregistratie is behoefte aan een senior coördinator/tester die het project kan bestaan in het ontwikkelen van de vangtregistratie applicatie (VERS). Er zijn twee ontwikkelteams die parallel werken aan de infrastructuur voor het kunnen Inwinnen van de digitale berichten van de schipper én het ontwikkelen Raadplegen (uitvoerschermen). Tussen het inwinnen en beschikbaar stellen van de data vinden processen plaats zoals het valideren van de data en het versturen van retour berichten. De te ontwikkelen bouwstenen voor het kunnen ontvangen en versturen van berichten moeten tijdens het ontwikkelen technisch getest worden. Daarnaast worden de uitvoerschermen ontwikkelt welke eveneens tijdens het ontwikkelen technisch getest moeten worden. Tevens is het project verzocht de beheerorganisatie te helpen met het managen van de performance van VERS. Het project voegt immers functionaliteit toe aan de bestaande VERS infrastructuur en zal daarmee theoretisch de onderliggende resources meer belasten.

Aansluitend op de technische testen is functioneel beheer betrokken om samen met de business functionele testen uit te voeren op de door het project op te leveren producten. De test coördinator zorgt o.a. voor de coördinatie tussen projectplanning en alle testwerkzaamheden, tot en met de acceptatie. Het project hecht veel waarde aan de kwaliteit van de te ontwikkelen testscripts, informatiebeheersing en het formaliseren van testresultaten.

RVO is op zoek naar senior coordinatir testers, bij voorkeur met ruime ervaring in het testen van systemen voor zaakgericht werken. De werkzaamheden omvatten onder andere:
- Ontwerpen testaanpak inclusief te hanteren test-technieken en bijdragen aan test visie en test strategie - Opstellen master testplan, 
- Formuleren van testgevallen (logisch, fysiek) 
- Uitvoeren van functioneel testwerk UPNL en van applicaties in de keten 
- Oontwerpen en ontwikkelen van geautomatiseerde tests 
- Doorontwikkelen van load en performance testraamwerk 
- Actief meedenken bij verdere professionalisering kwaliteitsborging in de teams 

RVO heeft de applicatie UPNL ontwikkeld als nieuw basisplatform voor zaakgericht werken bij de uitvoering van haar uitvoeringsprocessen. Op het platform zijn inmiddels 15 regelingen in productie genomen. De komende periode wil RVO de applicatie verder ontwikkelen met de ambitie om meer regelingen naar productie te brengen. Het live brengen van regelingen en nieuwe functionaliteit vereist slim vertalen van user stories naar concepten en functionaliteit in UPNL.


Eisen waaraan je moet voldoen

- TMap NEXT test engineer of vergelijkbaar 

- Ervaring met SoapUI, i.v.m. uitbreiden regressiesets; 
- Oracle sql (voor select queries ); 
- Oracle apex (als gebruiker).
- HBO (+) opleiding (technische) informatica of vergelijkbaar
- Werkervaring met ICT projecten op basis van Agile scrum (3 jaar)
- Ervaring met geautomatiseerd testen (3 jaar)
- Ervaring met testen in Agile Scrum ontwikkelproces (3 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Scaled Agile Framework, Scaled Agile / SAFe Agilist certified

- Heeft ruime ervaring om testmedewerkers en andere teamleden te coachen en te begeleiden; 
- Technische en conceptuele kennis van regelgedreven softwareplatformen/bedrijfsprocessen; 
- Ervaring met Blueriq (of andere zaaksystemen) is een pré;


Wie jij bent

Gedreven en motiverende persoonlijkheid; 

Initiatiefrijk, onafhankelijk en creatief; 
Focus op leveren kwaliteit en prestaties van de teams; 
Coachende en begeleidende vaardigheid. 


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist : 5 werkdagen vanaf de sluitingsdatum van de aanvraag, en bij uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail