XBRL Consultant

Logius - 2020/2753

Den Haag
24,00 uur
31-07-2020
3 maanden
Verlengbaar
€ 84.00
Senior
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday is op zoek naar een XBRL Consultant


Informatie over de opdracht

Yellow Friday zoekt een XBRL Consultant. Voor nadere toelichting zie “aanvullende informatie”. Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de “Logius aanbiedingsrichtlijnen” doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4

Doelstellingen: 
1) Leveren XBRL kennis in algemene zin 
2) Inhoudelijke bijdrage leveren aan het XBRL Verwervingsproces 
3) Inhoudelijke bijdrage leveren aan de transitie van Digipoort 
4) Inhoudelijke bijdrage leveren aan de Expertgroep Jaarverantwoording 
5) Inhoudelijke bijdrage leveren aan de Werkgroep Harmonisatie en Normalisatie 
6) Overige XBRL gerelateerde werkzaamheden

Logius beschkt intern over een beperkte hoeveelheid XBRL kennis (en ervaring). Vanwege een aantal ontwikkelingen, zoals o.a. de vervanging van het huidige Digipoort platform, is de druk op de beschikbare capaciteit te groot om een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te realiseren. Om onze opdrachtgevers te voorzien van een goede dienstverlening is additonele capaciteit benodigd. In eerste instantie wordt gedacht aan maximaal 2 maal 0,4 - 0,8 FTE (maximaal 2 personen maal 2 tot 4 dagen per week)


Eisen waaraan je moet voldoen

- Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring als ICT consultant (10 jaar)

- Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van XBRL taxonomieën (5 jaar)
- Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring met gegevensanalyse en definitie (5 jaar)
- Kandidaat heeft meerdere jaren ervaring met software ontwikkeling (5 jaar)
- Kennis van gegevensmanagement


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Kennis van jaarverantwoording

- Kennis van Referentie Grootboek Schema
- XBRL specificatie
- Je bent in het bezit van functiegerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalenExtra informatie

De aanbesteding Logius is (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Devoteam Nederland. Yellow Friday verzorgt de inleen en contractering van niet-eigen personeel. Contractering aan klantzijde wordt verzorgd door Devoteam.

Graag ontvangen wij in een reactie op deze aanvraag een CV van maximaal 5 A4 en een motivatie specifiek gericht op de eisen en wensen uit de aanvraag.Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Roy Udo van Yellow Friday: 06 1056 0827

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Vicky Brokmann

Vicky Brokmann


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail