Business Analist

Atos - 2020/522

-
40,00 uur
14-02-2020
6 maanden
Verlengbaar
€ 70.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday is op zoek naar een Business analist hypotheken


Informatie over de opdracht

Voor het hypotheekdomein binnen ABN AMRO (hypotheeklabels ABN AMRO, Florius en Moneyou) zijn we in 2018 een programma gestart rondom data, datastromen, (near) real-time streaming data en data analytics. Doelstellingen van dit programma zijn het verhogen van de klanttevredenheid (NPS), risicovermindering voor de bank, en verhogen baten en verlagen kosten. Een van de activiteiten onder dit programma is het inzetten van een MarkLogic NoSQL database als operational data hub. Data vanuit een groot aantal hypotheeksystemen wordt in MarkLogic geïntegreerd en beschikbaar gesteld voor operationele applicaties, en voor data reporting en analytics services. Voor dit project zijn we dringend op zoek naar een business / functioneel analist die ons kan helpen met het transformeren van de brondata naar informatieproducten om zoveel mogelijk afnemers te voorzien in hun databehoefte.

We zoeken een functioneel/ business analist die op het snijvlak van business en IT opereert. Iemand die in staat is informatiebehoeften van stakeholders in een breder perspectief te plaatsen maar ook de details op zoekt om helder te krijgen wat de data exact betekent en welke data precies nodig is.
 
• We verwachten dat de analist zelfstandig de volgende activiteiten kan uitvoeren:
• Het in kaart brengen van gedetailleerde databehoeften binnen de verschillende afdelingen van de hypotheekorganisatie
• Het duiden van de brondata in dialoog met de data-leveranciers en het matchen daarvan op de databehoeftes.
• Het vertalen van bovenstaande behoeftes naar organisatie-brede en klant specifieke datamodellen en informatieproducten
• Het specificeren van data-views, data-validaties, API’s en andere informatieproducten in product backlog items / stories zodat deze opgepakt kunnen worden door het ontwikkelteam
• Het valideren en bijschaven van bestaande informatieproducten door middel van het uitvoeren van queries en het aanroepen van API’s, en het bespreken van die resultaten met bovenstaande partijen.


Eisen waaraan je moet voldoen

CV moet aangeleverd worden in de Nederlandse taal 


Engelstalige kandidaat is niet toegestaan 

Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen.

Bij deze klant mogen we geen zzp’ers en DGA’s aanbieden. Kandidaten moeten in loondienst zijn bij onze toeleverancier of voor de duur van het project bij ons op de payroll komen.

• Afgeronde WO opleiding
• Uitgebreide ervaring met data analyse en datamodellering
• Ervaring met requirements analyse
• Ervaring met Agile en Scrummethodieken
• Bij voorkeur ervaring in het hypothekendomein of met de financiële sector
• Bij voorkeur ervaring met database-querytalen, zowel SQL als NoSQL, en REST API’s
• Bij voorkeur ervaring met informatiearchitectuur
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (Nederlands en Engels)
• Voertaal:  Nederlands
Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.


Factuurbetalingstermijn is 60 dagen. Middels afname van “Verkorte betalingstermijn” kunt u dat reduceren tot 8 dagen.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

0 aanbiedingen

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail