Business Analist

KNMI - 2020/1065

De Bilt
36,00 uur
24-03-2020
9 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Tijdelijk gesloten
Customer Logo

Voor onze eindklant KNMI zijn wij op zoek naar een Business analist


Informatie over de opdracht

De business analist zal werkzaam zijn in het programmateam Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI). Dit multidisciplinaire team staat onder regie van een KNMI programmamanager. Het doel van dit programma is het stapsgewijs toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele waarneeminfrastructuur en de hieraan gekoppelde processen voor kwaliteitsborging zoals o.a. validatie, inspectie, kalibreren, beheer en onderhoud en meetnet monitoring. MWI is een van de prioritaire programma’s binnen het KNMI. 


De werkzaamheden bestaan uit: 
• Het ontwerpen van bedrijfsprocessen en (data)modellen. 
• In samenwerking met partners in het buitenland en marktpartijen: 
 o Inhoudelijke begeleiding van het ontwerpproces, het maken van ontwerpen, requirementsanalyse 
 o voorbereiden, uitvoeren en verwerken dialogen met (commerciele) partners 
 o verbinden van de inhoud van MWI met de architectuur van het KNMI en de nieuwe waarneeminfrastructuur 
• Overige werkzaamheden: 
 o QC (Quality Control) van meetdata: aansluiten QC processen bij nieuwe infrastructuur 
 o Masterdata: Vormgeven/ontwerpen van referentiedatabase en systeem voor de nieuwe infrastructuur 
 o Migratiestrategie: Ontwerpen strategie 
 o Bedrijfsprocessen: Ontwerpen aansluiting nieuwe infrastructuur op (beheer)organisatie 

Het KNMI is dé autoriteit en dé organisatie in Nederland voor data over weer, atmosfeer, klimaat en seismologie. Het KNMI is een laagdrempelig knooppunt voor geofysische informatie over Nederland en de wereld. Dit betreft niet alleen de internationaal gedeelde meteogegevens, maar ook modellen, satellietdata en de daarop gebaseerde adviesdiensten en inzichten. KNMI stelt haar distributiekanalen beschikbaar voor het ontsluiten van data door andere (overheids-)organisaties. Het verwerken en onderzoeken van grote hoeveelheden data, zowel uit eigen als uit externe bronnen, maakt onlosmakelijk deel uit van de uitvoering van de wettelijke taak en de dienstverlening van het instituut.

Na de initiële planvorming is het MWI programma halverwege 2018 gestart met een inventariserende fase (Fase 1). Deze definitiefase was gericht op het krijgen van inzicht in de huidige operationele KNMI Informatievoorziening (IV)-ketens rond waarnemen en de vigerende afspraken over de dataleveringen uit die ketens. Dit was een belangrijke stap voor het doorgronden van de problematiek. Het leverde de noodzakelijke kennis over de nul situatie en maakte inzichtelijk waar de risico’s het grootst zijn en ketens suboptimaal zijn ingericht. Fase 2 is gestart in de zomer van 2019. Alle in deze fase uitgevoerde acties stonden in het teken van de planvorming voor de uiteindelijke implementatie. Fase 2 is afgerond in Q1 2020. Fase 3 (Definitie en Organisatie) en Fase 4 (Uitrol en (door)ontwikkeling starten in Q2 2020. In fase 3 ontstaat een intensieve samenwerking tussen verschillende vakgroepen van het KNMI en is naar verwachting een belangrijke rol weggelegd voor externe partners. 


Eisen waaraan je moet voldoen

- Let op: Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 7 pagina’s.

- Let op: Zorg ervoor dat alle eisen duidelijk terug komen in het CV. Het biedt daarnaast een groot pluspunt als ook de wensen & competenties terugkomen in het cv.

- Kennis en ervaring op het domein van vernieuwingen in de IV-infrastructuur en processen in gebruik voor operationele dienstverlening
- Kennis en ervaring op het gebied van opstellen: business cases, plannen van aanpak, requirements en (Internet of Things) architectuur
- Kennis en ervaring op het domein van vernieuwingen in de IV-infrastructuur en processen in gebruik voor operationele dienstverlening
- Kennis en ervaring op het gebied van opstellen: business cases, plannen van aanpak, requirements
- Kennis en ervaring op het gebied van opstellen (IoT-) architectuur
- Kandidaat dient over goede thuiswerkfaciliteiten te beschikken
- Ervaring als business analist en requirements analist(5 jaar)
- Kennis van/ervaring met datakwaliteit(3 jaar)
- Kennis van/ervaring met meetnetten/IoT(3 jaar)
- Kennis van/ervaring met aanbestedingen/partnermanagement(3 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- In staat om inhoud en bedrijfsprocessen te koppelen aan technologische mogelijkheden/kansen. - Aantoonbare ervaring met het werken in multidisciplinaire project- en programmateams.

- Kennis/ervaring in vergelijkbare organisatie
- Kennis van/ervaring in een kennisintensieve/wetenschappelijke/internationale omgeving. 
- Nederlands en Engels: Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- MS Office: Word, Excel, Visio. 
- De kandidaat dient met Slack te communiceren met de andere leden van de projectgoep. 


Wie jij bent

Resultaatgericht: zet zich in opdat het werk kwalitatief goed en op tijd wordt voltooid. Toont een hoog energieniveau om resultaten te bereiken. Analytisch vermogen: is in staat om feiten en meningen en details en hoofdlijn te scheiden. Legt verbanden tussen problemen, het stellen van hypotheses en kan informatie goed categoriseren. Organisatiesensitiviteit: weet begripvol om te gaan met onderliggende krachten en de organisatiecultuur en hierbij zowel draagvlak te creëren als voortgang; Is daarbij sparringpartner voor management, architecten en technology leads. Initiatief en eigenaarschap nemen: definieert en neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelingen en neemt besluiten zonder naar anderen te verwijzen.Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdrachten zoeken

Mike Veen

Mike Veen


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.