Solution architect

Kadaster - 2020/1934

APELDOORN
16,00 uur
08-06-2020
6 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
EXPR
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Kadaster zijn wij op zoek naar een Solution architect PAM.


Informatie over de opdracht

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.
Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.
Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Project Logisch Toegangsbeleid – onderdeel Privileged Access Management

Het Kadaster is bezig met de uitvoering van het programma Logisch Toegangsbeleid (LTB). Dit gaat om het waarborgen van gecontroleerde toegang voor medewerkers, klanten, leveranciers en (applicatie)systemen tot producten, diensten, informatiesystemen, gegevens en verdere bedrijfsmiddelen. Dit op basis van passende identificatie, authenticatie en autorisatie en om de risico’s op schade door onbevoegd gebruik te beheersen.
Onderdeel van het LTB programma is het beheersen van de accounts met verheven rechten (Privileged Access Management of PAM). Deze PAM accounts kunnen voor medewerkers, klanten, leveranciers, maar ook voor applicaties, systemen en Application Programming Interfaces (APIs) van toepassing zijn.
Er is een Globale Solution Architectuur opgesteld voor LTB en deze dient gedetailleerd te worden, een productkeuze te worden gemaakt, ontwerp(en) worden opgesteld, gebouwd, getest en beheerd. De Solution Architect detailleert de architectuur voor PAM, adviseert in de productkeuze en stelt ontwerpen op. Daarnaast ziet hij inhoudelijk toe op de bouw, test en overdracht naar beheer conform zijn/haar ontwerp.
Er moeten implementatie keuzes gemaakt worden, daarbij wil het Kadaster zoveel mogelijk best practices volgen en zo veel mogelijk hergebruik maken van al bestaande producten en oplossingen. Dat vergt veel afstemming tussen projecten en stakeholders en er is daarom dringend behoefte aan een Solution Architect (SA). Deze SA zal, gewapend met diepgaande praktijk kennis van PAM, de opdracht krijgen om een ontwerp op te stellen en deze te implementeren. Dit ontwerp dient dus in nauwe samenwerking met diverse projecten/stakeholders te worden gemaakt en dient daarna te worden door vertaald naar stappenplannen voor de diverse teams die aan de projecten werken.
Als Solution Architect maak je onderdeel uit van de unit Architectuur en Informatie Management (AIM). De unit AIM is binnen de directie IT verantwoordelijk voor de innovatie en architectuurontwikkeling. De Solution Architect werkt met stakeholders een Solution Architectuur uit vanuit business perspectief met kennis van standaard business concepten en met de relevante onderdelen uit de Kadaster Enterprise en domein architecturen.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Opstellen Solution architectuur
Afstemming tussen projecten en stakeholders
Adviseren in de productkeuze voor PAM
Stappenplan opstellen voor de diverse teams
Privileged Access Management

Methoden, technieken en tools:
TOGAF, ITSA
Privileged Access Management producten
Agile werkwijze


Eisen waaraan je moet voldoen

• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatica, aangevuld met

  minimaal 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied architectuur.
• Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en implementeren van Solution
  Architecturen voor toepassingen van Privileged Access Management;
• Aantoonbaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Informatie voorziening binnen het
  overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen.
• Aantoonbaar ervaring in het werken in complexe programma’s, waarin je met verschillende
  partijen/projecten met verschillende belangen te maken hebt krijgt. Je bent in staat om deze
  belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te
  brengen om zo tot een gedragen oplossing te komen.
• Aantoonbare documentatie ervaring (bv. roadmaps, technisch architectuur design, solution
  definitie, functioneel en technisch ontwerp, risk management);
• Aantoonbare ervaring met gebruik en toepassing van relevante (inter)nationale standaarden op het gebied van Privileged Access ManagementWie jij bent

• Zowel conceptueel als pragmatisch afwegen van (on)mogelijkheden voor het opstellen en

  implementeren van een Solution Architectuur .
• Je bent ondernemend en flexibel en hebt ervaring met succesvol samenwerken in een
  moderne Agile omgeving.
• Je beweegt je zelfstandig binnen een organisatie en bent omgevingssensitief. Je bent in staat om te communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie. 
• In staat om architectuur design, bouw en implementatie te leiden en verantwoording te
  nemen voor (technische) kwaliteit van business unit IT gebaseerde oplossingen.
• In staat om een team van stakeholders te engageren en te begeleiden bij het formuleren en
  beschrijven van modellen, standaarden en requirements.
• Toe kunnen passen van diverse informatie verzamelmethoden (in-depth interviews, focus
  groups, workshops, etc.) en resources (markt-, economische-, concurrentieanalyse).
• Kunnen identificeren welke risico’s en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op
  ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten;
• Algemene kennis over hoe een industrie of bedrijfstak gebruik maakt van IT gebaseerde
  oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden,
  (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen;
• Kennis van zakelijke en/of technische standaarden of best practices en het vermogen om
  deze kennis, indien relevant, te gebruiken bij het specificeren van oplossingen.


Opdracht status

EXPR

0 aanbiedingen

Gesloten

Opdrachten zoeken

Pascal Verhoef

Pascal Verhoef


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail