Bestuursadviseur UHT

Belastingdienst - NON ICT - 2020/2302

Utrecht
36,00 uur
02-07-2020
5 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Medior
FastFlex
Tijdelijk gesloten
Customer Logo

Voor onze eindklant van de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Bestuursadviseur UHT.


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving
De bestuursadviseur maakt onderdeel uit van het team directieadvies- en ondersteuning binnen UHT, dat opgesteld staat voor de praktische, bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning van de directie UHT. De bestuursadviseur zorgt ervoor dat de directie altijd goed geïnformeerd aan (bestuurlijke) overleggen deelneemt. Daarvoor deze persoon proactief zorg te dragen voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen en bijeenkomsten van de directie (zoals de overleggen met het strategisch crisisteam en crisisbureau, DG-T, Driehoeksoverleg, externe overleggen of bilaterale overleggen met andere directeuren) en van het MT UHT. Ondersteuning van de directie betekent dat je zelfstandig, verantwoordelijk, flexibel en kritisch bent en qua werktempo en tijden kunt mee bewegen met het tempo van de directeur.

Werkzaamheden
Uitvoeringsorganisatie Herstel zoekt een bestuursadviseur die als onderdeel van de staf de ambtelijke leiding van de herstelorganisatie adviseert en ondersteunt.
De bestuursadviseur bereidt notities, standpunten/concept besluiten en andere documenten van inhoudelijke aard voor. Je maakt hierbij voor inhoudelijke expertise gebruik van je netwerk binnen de UHT, Toeslagen en de Belastingdienst. Je onderhoudt en bewaakt de bestuurlijke termijnagenda en bewaakt de voortgang van toegezegde acties binnen UHT. Je fungeert als vraagbaak voor medewerkers voor bestuurlijke aangelegenheden, zoals de routing van stukken, de juiste aanlevering van stukken voor overleggen en terugkoppeling vanuit overleggen.
Je maakt overleg/vergaderstukken gereed, stelt de agenda op, coördineert de stukkenstroom ter voorbereiding van vergaderingen en overleggen en toetst op volledigheid/juistheid. Je zorgt voor de verslaglegging van de overleggen. Dat houdt in dat je besluitenlijsten opstelt, notuleert, betrokkenen informeert over de afspraken en actiepunten uitzet en bewaakt.
Taken en verantwoordelijkheden
• Schrijven en annoteren van bestuurlijke stukken
• De stukkenstroom bewaken richting bestuurlijke overleggen vanuit de UHT
• Bewaken van actiepunten
• Kritische sparringpartner van de directeur
• Tweede kamervragen en andere bestuurlijke vragen voor de directeur uitzetten en zorgen voor inhoudelijke samenhang van de antwoorden
• Ondersteunende taken voor de externe overleggen van de directeur UHT verzorgen, agenda opstellen, verslaglegging, stukken controleren op compleetheid, stukken tijdig verzenden en dergelijke
• Coördinatie Digidoc proces

Extra standplaats: Den Haag


Eisen waaraan je moet voldoen

• Je hebt een Research Master (MSc. Res) afgerond op het terrein van Bestuurskunde en/of Politieke Wetenschappen;
• Je hebt 3- 5 jaar relevante werkervaring binnen de publieke sector;
• Het is een nadrukkelijke wens dat je beschikt over ervaring binnen de Belastingdienst en/of Belastingdienst Toeslagen;
• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken voor meerdere opdrachtgevers.
• Je bent in staat te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
• Je beschikt over goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.Wie jij bent

• Analyseren

• Creativiteit
• Netwerken
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Plannen en organiseren
• Samenwerken


Extra informatie


Opdrachten zoeken

Tino Moolenaar

Tino Moolenaar


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail